۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد
قابل توجه دانشجویان عزیز،ارزشیابی اساتید در نیمسال جاری 98 از 4 خرداد الی 16 خرداد
1398/02/30
اختتامیه دهه سرآمدی آموزش
1398/02/14
دانشگاه های نسل سوم با محوریت کارآفرینی و نوآوری
1398/02/11
ارائه راهکارها و تجربیات دانشگاه های تونس در اتقاء ارتباطات دانشگاهی بین المللی
1398/02/09
یادگیری مسئله محور در علوم پایه و مهندسی
1398/02/08
سرآمدی آموزش دانشگاهی
1398/02/07
خبر فوری /
تقویم آموزشی
آغاز نیمسال تحصیلی (نیمسال دوم) : 20بهمن 97
آخرین مهلت ارائه درخواست مرخصی تحصیلی : 21 بهمن 97
زمان ترمیم (حذف و اضافه)
             ورودی 94 و ماقبل : 27 بهمن97
              ورودی 95 : 28 بهمن 97 
              ورودی 96 : 29 بهمن 97
              ورودی 97 : 30 بهمن 97
               میهمان و انتقالی : 1 اسفند 97
آخرین مهلت حذف اضطراری : 1خرداد98
گستره ارزشیابی : از 4 خرداد تا 16 خرداد98
مجموعه تصاویر
سال 1398
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.