۱۳۹۷ دوشنبه ۱ بهمن
جلسه معرفی ساز و کار المپیاد دانشجویی و تقدیر از دانشجویان برتر
1397/10/23
برگزاری کارگاه های دانش افزایی با موضوع «آموزش – پژوهی»
1397/10/17
افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه الزهرا در بیست و سومین المپیاد دانشجویی
1397/09/29
اطلاعیه کلاسهای مجازی (الکترونیکی) نیم سال 972
1397/09/25
قابل توجه دانشجویان عزیز،ارزشیابی اساتید در نیمسال جاری 97 از 24 آذر الی 6 دی
1397/09/21
مدیریت دانشگاهی با حضور رئیس سابق دانشگاه لومیر لیون فرانسه
1397/09/14
خبر فوری /
تقویم آموزشی
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ اراﺋﻪدرﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ : 97ﺷﻬﺮﯾﻮر24
(ﻧﯿﻢﺳﺎل اول)آﻏﺎز ﻧﯿﻢﺳﺎلﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : 97ﺷﻬﺮﯾﻮر24
زمان ترمیم (حذف و اضافه)
             ورودی 94 و ما قبل : 31 شهریور 97
             ورودی 95 : 1مهر 97
             ورودی 96 : 2مهر 97
             میهمان و انتقالی : 3 مهر 97
پیش ثبت نام (نیمسال 972) : 97/9/17 تا 97/9/22
آخرین مهلت حذف اضطراری : 22 آذر 97
گستره ارزش یابی : از 24 آذر تا 6 دی 97
پایان کلاس ها : 13 دی 97
شروع امتحان ها : 15 دی 97

 
 
مجموعه تصاویر
سال 97
 • آشنایی دانشجویان دوره اول دانشکده بین رشته ای علوم و فناوری های نوین دانشگاه الزهرا رشته فناوری اطلاعات با پشتیبانی دانشکده های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و ریاضی با رشته مذکورآشنایی دانشجویان دوره اول دانشکده بین رشته ای علوم و فناوری های نوین دانشگاه الزهرا رشته فناوری اطلاعات با پشتیبانی دانشکده های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و ریاضی با رشته مذکور
  آشنایی دانشجویان دوره اول دانشکده بین رشته ای علوم و فناوری های نوین دانشگاه الزهرا رشته فناوری اطلاعات با پشتیبانی دانشکده های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و ریاضی با رشته مذکور
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
 • آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
  آغاز دومین دوره طرح آموزشی – تجربی کیمیا در دانشگاه الزهراء(س)
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.