۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
آیین نامه ها
 
 فرم ارائه مدارک فعالیت های نخبگانی  
 اصلاحات آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری-شماره 1  
 اصلاحات آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری-شماره 2  
 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری  
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد

 آیین نامه اعطای تسهیلات و جایزه علمی به برگزیدگان استادان و پژوهشگران برجسته  
 آیین نامه اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر  
 آیین نامه انتخاب دانش آموختگان برتر آموزشی وپژوهشی  
 آیین نامه پشتیبانی از برگزیدگان مسابقات قرآنی  
 آیین نامه حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری  
 آیین نامه حمایت از سفرهای هدفمند نخبگان و استعدادها  
 آیین نامه شرایط مورد نیاز جشنواره ها برای حمایت بنیاد 
 آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده 
 آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاه 
 آیین نامه شناسای برگزیدگان هنری کشور 
 آیین نامه و دستورالعمل اجرایی اعطای جایزه علمی شهید چمران بنیاد 
 ویژگی های جایزه های تحصیلی دوره کارشناسی 
 ویژگی های جایزه های تحصیلی دوره کارشناسی ارشد 
 ویژگی های جایزه های تحصیلی دوره دکتری 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/29
تعداد بازدید:
800
استعداد درخشان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.