۱۳۹۷ جمعه ۲۷ مهر
مدیر و کارکنان
سمت نام شماره تماس
مدیر استعداد های درخشان نگین مفتونی 85692132
کارشناس استعدادهای درخشان عطیه مجاوری 85692962
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/30
تعداد بازدید:
301
استعداد درخشان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.