۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
شوراها

شورای سیاست گذاری معرفت افزایی و دانش افزایی

برنامه های دانش افزایی و معرفت افزایی و نیز الزامات برگزاری هر یک از دوره های مربوطه در شورای سیاست گذاری معرفت افزایی و دانش افزایی مطرح می شود، مورد بحث و بررسی قررا می گیرد و به تصویب می رسد.

اعضای شورا

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، نماینده رهبری در دانشگاه، معاونت فرهنگی و اجتماعی، مدیر برنامه ریزی و آموزشی
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/26
تعداد بازدید:
2124
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.