۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
ساختار واحدها و معرفی افراد

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی

ردیف
نام و نام خانوادگی
مسئولیت ها
شماره مستقیم
شماره داخلی
1
دکتر امیرعلی مسعودی
مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی
88049805
2486
2
معصومه باقری
مسئول دفتر
88049805
2486
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/17
تعداد بازدید:
3114
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.