۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
چشم انداز و ماموریت
چشم انداز
 احراز کیفیت ممتاز و سرآمدی آموزش و ارتقای اعتبار علمی دانشگاه به منظور قرار گرفتن در اولویت های نخست انتخاب اساتید متعهد و برجسته و دانشجویان نخبه و مستعد
 
ماموریت
  • بهبود زیربنایی مولفه های کیفی آموزش با مدیریت اثربخش از طریق فعالیتهای برنامه ریزی شده و ارزیابی مستمر
  • بهبود کمی و کیفی امور اعضای هیات علمی و تعامل اثربخش با واحدهای مرتبط در جهت ارتقای کیفیت آموزش و جلب رضایت اساتید دانشگاه
  • برنامه ریزی اثر بخش در راستای توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه
  • بازنگری مستمر رشته ها و برنامه های درسی در راستای بهبود برنامه های درسی و ایجاد رشته های جدید بر اساس نیازهای جامعه
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/17
تعداد بازدید:
2959
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.