۱۳۹۸ سه شنبه ۲۵ تير
شهریه

توجه: شهریه متغیر دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در هر سال نسبت به سال ورودشان 10 درصد افزایش می یابد.

شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه ورودی 98    
 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 98 و شهریه دانشجویان مهمان    
 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 97 و شهریه دانشجویان مهمان
 
 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96    
 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96    
 جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96    
 شهریه دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه ورودی 96    
 جدول شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (نوبت دوم) ورودی 96    
 جدول شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (نوبت دوم) ورودی 95    
 جدول شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (نوبت دوم) ورودی 94    
 شهریه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نوبت دوم    
 شهریه دانشجویان خارجی و دانشجویان ایرانی انتقال از خارج    
 شهریه مقطع دکتری ورودی 97 برای دوره های نوبت دوم، پردیس خودگردان و انتقال از خارج به داخل    
 شهریه مقطع دکتری ‫ورودی‬‬ 96 برای دوره های نوبت دوم, پردیس خودگردان و انتقال از خارج به داخل    
 شهریه مقطع دکتری ‫ورودی‬‬ 95 برای دوره های نوبت دوم, پردیس خودگردان و انتقال از خارج به داخل    
 شهریه مقطع دکتری ورودی 94 برای دوره های نوبت دوم پردیس خودگردان و انتقال از خارج به داخل    
 شهریه مقطع دکتری ورودی 92 و 93 برای دوره های نوبت دوم پردیس خودگردان و انتقال از خارج به داخل    
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/29
تعداد بازدید:
20037
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.