۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر
اداره فارغ التحصیلان
 
 
        نام و نام خانوادگی : سرکار خانم گل آقایی ملکشاه
        سمت: رئیس اداره دانش آموختگان
        تلفن مستقیم : 85692860
 
 
 
 
                                نام و نام خانوادگی : سرکار خانم امین
                                سمت: کارشناس اداره فارغ التحصیلان
                               تلفن مستقیم : 85692805
 
 
 
 
     نام و نام خانوادگی : سرکار خانم حلمی سرشت
     سمت: کارشناس اداره فارغ التحصیلان
     تلفن مستقیم : 85692805
 
 
 
 
 
                              نام و نام خانوادگی : سرکار خانم سالمی
                              سمت: کارشناس اداره فارغ التحصیلان
                              تلفن مستقیم : 85692805
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/22
تعداد بازدید:
571
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.