۱۳۹۷ جمعه ۲۷ مهر
مدیریت
 
         نام و نام خانوادگی : جناب آقای دکتر نیک منش
         سمت: مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
         مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
         مرتبه علمی : دانشیار
         تلفن مستقیم : 85692206
 
 
 
 
        نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر رهاوی
        سمت: معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
        مدرک تحصیلی: دکتری رفتار حرکتی
            مرتبه علمی : استادیار
                                تلفن مستقیم : 85692283
 
 
 
 
         نام و نام خانوادگی : سرکار خانم اصغری
         سمت: مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی
         تلفن مستقیم : 85692206
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/06
تعداد بازدید:
256
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.