۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد
دکتری

کاربرگ های دکتری

کاربرگ های آموزشی -پژوهشی

Word

pdf

1

کاربرگ درخواست تصویب برنامه آموزشی - پژوهشی

 

 

2

کاربرگ درخواست مجوز برگزاری ارزیابی کتبی جامع

 

 

3

صورت جلسه اعلام نتیجه ی ارزیابی کتبی جامع

 

 

4

کاربرگ تصویب پیشنهاده پژوهشی

 

 

5

کاربرگ درخواست مجوز دفاع از پیشنهاده پژوهشی

 

 

6

کاربرگ پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری

 

 

7

گزارش جلسه دفاع از پیشنهاده پژوهشی رساله دکتری

 

 

8

کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری

 
 
 1-8

 2-8

 
 
1-8
 
2-8

1-8:کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله برای ورودی قبل از 95

2-8: کاربرگ درخواست مجوز دفاع از رساله برای ورودی بعد از 95

9

گزارش جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری

 

 
 
 1-9

 2-9
 
 
1-9
 
2-9

1-9 : گزارش جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری قبل از 95

2-9 : گزارش جلسه دفاع از رساله دکتری بعد از 95

10

صورت جلسه دفاعیه دوره دکتری

 

 

11

راهنمای  تحویل رساله

 

 

12

کاربرگ تحویل رساله

 

 

کاربرگ های موارد خاص

Word

pdf

1

کاربرگ هزینه شرکت در سمینار

 
2-1
 
 
1-1
 
2-1

1-1: کاربرگ هزینه شرکت در سمینار برای قبل از سال 97

2-1: کاربرگ هزینه شرکت در سمینار برای بعد از سال 97

2

کاربرگ درخواست مرخصی استعلاجی دوران بارداری

 

 

3

کاربرگ درخواست مرخصی شیردهی

 

 

4

کاربرگ گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان بورسیه

 

 

5

کاربرگ تمدید سنوات ترم دهم برای ورودی قبل از 95

 

 

6

کاربرگ تمدید سنوات ترم نهم برای ورودی بعد از 95

 

 

7

کاربرگ تمدید سنوات ترم دهم برای ورودی بعد از 95

 

 

8

کاربرگ درخواست بررسی موارد آموزشی

 

 

9

کاربرگ کمیسیون موارد خاص

 

 

10

کاربرگ درخواست مرخصی زایمان (بدون احتساب درسنوات)

 

 

11

کاربرگ انصراف ازتحصیل

 

 

 


 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/17
تعداد بازدید:
1689
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.