۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
کارشناسی ارشد
 کاربرگ های آموزشی- پژوهشی  
1.کاربرگ تصویب موضوع پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد    
2.کاربرگ درخواست هزینه شرکت در سمینار (سمینارهای قبل از 97)    
3.کاربرگ درخواست هزینه شرکت در سمینار (سمینارهای بعد از 97)    
4.کاربرگ درخواست مجوز دفاع از پایان نامه    
5.صورت جلسه دفاع از پایان نامه (ورودی بعد از 94)    
6.صورت جلسه دفاع از پایان نامه (ورودی قبل از 94)    
7.کاربرگ تحویل پایان نامه  
8.کاربرگ تعهد چاپ پایان نامه  در دست اقدام  
 
 کاربرگ های موارد خاص    
1.کاربرگ درخواست صدور کارت دانشجویی    
2.کاربرگ درخواست صدور کارت المثنی دانشجویی    
3.کاربرگ درخوست انصراف دانشجو به دانشکده    
4.کاربرگ معرفی دانشجوی مهمان به صورت تک درس    
5.کاربرگ معرفی دانشجوی مهمان برای یک ترم    
6.کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی (با احتساب در سنوات)    
7.کاربرگ درخواست تمدید سنوات ترم پنجم    
8.کاربرگ درخواست تمدید سنوات ترم ششم    
9.کاربرگ درخواست بررسی موارد آموزشی    
10.کاربرگ کمیسیون موارد خاص    
11.کاربرگ درخواست مرخصی استعلاجی دوران بارداری    
12.کاربرگ درخواست مرخصی زایمان( بدون احتساب در سنوات)    
13.کاربرگ درخواست مرخصی شیردهی    
14.کاربرگ درخواست انصراف از تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری    
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/03/25
تعداد بازدید:
11675
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.