۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
اعضای هیات ممیزه دانشگاه
 اعضای دوره نهم هیئت ممیزه دانشگاه به شرح ذیل از سوی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شدند.
 
 اعضای حقیقی: خانم دکتر سوسن باستانی، خانم دکتر زهره توازیانی، آقای دکتر حسین راغفر، آقای دکتر علی رحمانی، آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی، خانم دکتر الهه ستوده نما، خانم دکتر نسرین سلطانخواه حقیقی، آقای دکتر امیرحسین فتح الهی، خانم دکتر فائزه فرزانه، خانم دکتر مهرانگیز پیوسته گر، آقای دکتر منصور حسامی کرمانی، خانم دکتر فریده حق بین، خانم دکتر معصومه شجاعی، آقای دکتر رضا عزمی، خانم دکتر سیده زهرا موسوی نژاد.
 
 3 نفر از اعضای هیئت علمی سایر دانشگاه ها به عنوان نماینده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس محترم دانشگاه و معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه به عنوان اعضای حقوقی در هیئت ممیزه عضویت دارند.
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/25
تعداد بازدید:
796
هیات ممیزه
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.