۱۳۹۷ جمعه ۲۳ آذر
هیات ممیزه
هیأت ممیزه به عنوان عالی ترین نهاد علمی دانشگاه فعالیت خود را از تاریخ 9/8/1380 بر اساس موافقت شماره 4116/2615/15 مورخ 1/4/80 مقام محترم وزارت آغاز کرده است.

هیأت ممیزه دانشگاه در حال حاضر دارای هفت کمیسیون تخصصی به شرح زیر می‏باشد:
1 .کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی
1-1. اقتصاد, مدیریت و حسابداری
2-1. روانشناسی و علوم تربیتی
3-1. علم اطلاعات و دانش شناسی
4-1. تربیت بدنی
5-1. الهیات
.2 کمیسیون تخصصی زبان، ادبیات و تاریخ
.3 کمیسیون تخصصی شیمی و زیست شناسی
.4 کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی
.5 کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی
.6 کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک
7 .کمیسیون تخصصی هنر
وظایف و اختیارات هیات ممیزه:
رسیدگی و اظهار نظر در مورد درخواست متقاضی ارتقای مرتبه علمی ( از طریق ارزیابی کیفیت فعالیت های وی و احراز شایستگی برای ارتقای مرتبه علمی از جمیع جهات(
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/09
تعداد بازدید:
362
هیات ممیزه
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.