۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
سال 1398
1398/01/28
  • اختتامیه دهه سرآمدی آموزشاختتامیه دهه سرآمدی آموزش
    اختتامیه دهه سرآمدی آموزش
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.