۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين
نشست هيات رئيسه دانشگاه و دانشجويان دكتري جديدالورود سال 96
ارسال شده در تاریخ 1396/10/16
ساعت 09:32
جلسه معارفه دانشجويان جديدالورود دكتري سال 96 به منظور آشنايي با قوانين و مقررات آموزشي دانشگاه با حضور رئيس محترم دانشگاه؛ سركارخانم دكترمالنظري، حجت االسالم و المسلمين آقاي دكتر خانبيگي نماينده محترم نهاد رهبري در دانشگاه، جناب آقاي دكتر سيف برقي معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه ، سركارخانم دكتر عطركار روشن معاون محترم دانشجويي، جناب آقاي دكتر نيك منش، مدير محترم تحصيالت تكميلي دانشگاه و سركارخانم دكتر كشاورز به نمايندگي از معاونت پژوهشي در روز دوشنبه تاريخ 20/9/96 در آمفي تئاتر دكتر مصلي نژاد دانشكدۀ علوم اجتماعتي برگزار شد.
درابتداي جلسه خانم دكتر مالنظري رئيس محترم دانشگاه، ضمن خوشآمدگويي، دانشجويان دكتري ر همكاران آموزشي در آينده نزديك معرفي كردند و آنها را الگوي رفتاري مناسب براي كليه دانشجويان دانشگاه دانستند. همچنين به بيان نكاتي درخصوص امكانات موجود در دانشگاه و نيز راهكارهايي براي بهبود وضعيت پژوهشي، آموزشي، اسكان و تخصيص و تجهيز فضاي مناسب براي دانشجويان دكتري پرداختند.
درادامۀ جلسه، آقاي دكتر سيف برقي معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي درخصوص نحوۀ چاپ مقاالت در مجالت معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ISI نكاتي را ذكر كردند. همچنين ساير معاونان دانشگاه درخصوص قوانين و مقررات دانشگاه و حمايتهاي پژوهشي و مالي دانشجويان دكتري از جمله فرصت مطالعاتي، پرداخت كمكهزينۀ چاپ مقاالت و شركت در همايشهاي بين المللي مطالبي را مطرح كردند. آقاي دكتر نيك منش، مدير تحصيالت تكميلي مروري بر شيوه نامه آموزشي دكتري، به برخي از مهمترين قوانين آموزشي دكتري تاكيد كردند. سپس مسؤوالن به سؤاالت دانشجويان حاضر پاسخ دادند. درپايان اين نشست، هديهاي به رسم يادبود از طرف دانشگاه به دانشجويان داده شد.
ارسال کننده:
تعداد بازدید:143
تصاویر مرتبط:

  • جلسه معارفه دانشجویان دکتری ورودی 96
  • جلسه معارفه دانشجویان دکتری ورودی 96

مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن:
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.