۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
1) معمولا چه زمانی نمرات ارزشیابی قابل مشاهده برای هیات علمی می شود؟
سئوال:
پاسخ:

بعداز اتمام ارزشیابی و ثبت نمرات دانشجویی و قفل شدن نمرات توسط آموزش نتیجه ارزشیابی برای اساتید قابل مشاهده می شود.

تاریخ:
1397/03/26
تعداد بازدید:
60
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.