۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
3) زمان تکمیل کاربرگ های نظرخواهی از مدیر گروه و هیات رئیسه دانشکده چه زمانی می باشد؟
سئوال:
پاسخ:
در پایان هر نیم سال تحصیلی بعداز اتمام فرصت نهایی کردن نمرات دانشجویان توسط عضو هیات علمی ،کاربرگ های نظم وانضباط و شئونات آموزشی ،کیفیت تدریس و حضور تمام وقت در سیستم گلستان فعال می شود.
تاریخ:
1397/03/26
تعداد بازدید:
60
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.