۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۶ مهر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Expand استعداد درخشاناستعداد درخشان
Expand امار و اطلاعات آموزشیامار و اطلاعات آموزشی
Expand برنامه ریزی و توسعه آموزشیبرنامه ریزی و توسعه آموزشی
Expand تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
Expand آموزش آزاد و مجازیآموزش آزاد و مجازی
Expand هیات ممیزههیات ممیزه
Expand امور آموزشیامور آموزشی
معرفی
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیر و کارکنان</span>مدیر و کارکنان
معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تاریخچه معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی پیشین
تماس با زیرمجموعه های معاونت آموزشی
راهنمای نصب certificate
آئین نامه جدید ارتقای مرتبه
سند راهبردی دانشگاه
Collapse امور آموزشیامور آموزشی
اهداف و شرح وظایف
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
کارکنان
ساختار سازمانی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
صورتجلسات شورای آموزشی دانشگاه
سوال های متداول اداره آموزش
سوال های متداول اداره دانش آموختگان
راهنمای مسیر دفتر مدیران و کارشناسان
فرم های آموزشی
تقویم آموزشی
پیوندهای مفید
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره تحصیلات تکمیلی</span>درباره تحصیلات تکمیلی
معرفی، چشم انداز و سیاست ها
نمودار سازمانی
شورای تحصیلات تکمیلی
وظایف سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیر و کارکنان</span>مدیر و کارکنان
مدیریت
اداره آموزش
اداره پذیرش و حمایت از استعدادهای درخشان
اداره فارغ التحصیلان
صورتجلسات تحصیلات تکمیلی
رشته های تحصیلات تکمیلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و قوانین</span>آیین نامه ها و قوانین
اداره آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> اداره پذیرش و حمایت از استعداد درخشان </span> اداره پذیرش و حمایت از استعداد درخشان
پذیرش استعداد درخشان
پذیرش بین الملل
پذیرش داخلی
اداره دانش آموختگان
دستورالعمل نگارش پایان نامه رساله
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کاربرگ ها</span>کاربرگ ها
دکتری
کارشناسی ارشد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره فارغ التحصیلان</span>اداره فارغ التحصیلان
اداره فارغ التحصیلان
کاربرگ های فارغ التحصیلان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرصت مطالعاتی</span>فرصت مطالعاتی
آیین نامه
راهنما
کاربرگ ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ایجاد رشته-گرایش</span>ایجاد رشته-گرایش
آیین نامه
کاربرگ ها
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تسهیلات پایگاه</span>تسهیلات پایگاه
پیوندهای مفید
دریافت کد رهگیری و فرم پژوشگاه
راهنمای جستجوی مقالات
فراخوان پذیرش استعداد درخشان سایردانشگاه ها
Collapse آمار و اطلاعات آموزشیآمار و اطلاعات آموزشی
معرفی
مدیر و کارکنان
اهداف و وظایف
فرم های اداره آمار و اطلاعات آموزشی
هزینه آموزش رایگان
شهریه
Collapse استعداد درخشاناستعداد درخشان
معرفی
مدیران و کارکنان
اطلاعیه ها و فراخوان ها
آیین نامه ها و مصوبات
فرم ها
دانشجویان ممتاز هر نیمسال
سوالات متداول
تماس با ما
Collapse برنامه ریزی و توسعه آموزشیبرنامه ریزی و توسعه آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
مدیریت
شرح وظایف
ساختار واحدها و معرفی افراد
چشم انداز و ماموریت
برنامه راهبردی و عملیاتی
تاریخچه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ها</span>واحد ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد برنامه ریزی درسی</span>واحد برنامه ریزی درسی
شرح وظایف
شوراها
فرم ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
گزارش عملکرد سالانه
راهنمای واژگان
سر فصل دروس
عناوین رشته ها
پرسش های متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد امور هیات علمی 	</span>واحد امور هیات علمی
شرح وظایف
شوراها
فرم ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
گزارش عملکرد سالانه
پرسش های متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ارزشیابی و آموزشی</span>واحد ارزشیابی و آموزشی
شرح وظایف
فرم ها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
گزارش عملکرد سالانه
پرسش های متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد دانش افزایی</span>واحد دانش افزایی
شرح وظایف
شوراها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
گزارش عملکرد سالانه
تقویم دوره ها وکارگاهای آموزشی سال جاری
پرسش های متداول
تقویم فعالیت ها
گزارش عملکرد
معرفی مدیر برنامه ریزی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها</span>آیین نامه ها
آئین نامه ها و دستورالعمل های برنامه ریزی درسی
آئین نامه ها و دستورالعمل های امور هیات علمی
آئین نامه ها و دستورالعمل های ارزشیابی آموزشی
آئین نامه ها و دستورالعمل های واحد دانش
راهنمای استفاده از زیرسامانه ترفیع
سوالات متداول
تماس با ما
Collapse آموزش آزاد و مجازیآموزش آزاد و مجازی
معرفی
کارکنان
اطلاعیه ها و اخبار
شرح وظایف
فرم ها
آیین نامه ها
ویرایش مقالات انگلیسی
سوالات متداول
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته منتخب</span>کمیته منتخب
کمیته منتخب اموزش های آزاد
کمیته منتخب اموزش های مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اهداف و چشم انداز ها</span>اهداف و چشم انداز ها
چشم انداز و ماموریت
اهداف اموزش های آزاد
اهداف اموزش مجازی
Collapse هیات ممیزههیات ممیزه
معرفی
بخش نامه های هیات ممیزهدانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.