۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
پیوند ها مفید
  • دفتر برنامه ریزی آموزش عالی
  • دفتر گسترش آموزش عالی
  • مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه آموزش عالی
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/17
تعداد بازدید:
893
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.