۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
شوراها

عنوان شورا: شورای برنامه ریزی اموزشی دانشگاه

اعضای شورا
ریاست دانشگاه
معاون پژوهشی دانشگاه
روسای دانشکده ها
مدیران حوزه ستادی
مدیران گروه های آموزشی مرتبط
وظایف شورای برنامه ریزی اموزشی دانشگاه
ایجاد تغییرات جریی در برنامه درسی
تدوین برنامه درسی
تدوین – بازنگری سرفصل
اصلاح برنامه درس
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/24
تعداد بازدید:
2234
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.