۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
تماس
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
آقای دکتر نیک منشمدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه85692206
خانم دکتر رهاویمعاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه85692283
خانم گرامیمسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه85692206
خانم روزبهانیکارشناس مسئول آموزش کارشناسی ارشد85692237
خانم فرزانهکارشناس آموزش کارشناسی ارشد85692189
خانم اسلامیکارشناس آموزش کارشناسی ارشد
85692837
خانم دزفولیانکارشناس آموزش کارشناسی ارشد
85692248
خانم دیبازرکارشناس مسئول آموزش دکتری85692409
خانم عبداللهیکارشناس آموزش دکتری85692804
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/24
تعداد بازدید:
157
تحصیلات تکمیلی-آموزش
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.