۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه
 نام و نام خانوادگی: فاطمه شهشهانی
مرتبه علمی : دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری فیزیک
شماره تماس مستقیم : 88049934
شماره تماس داخلی : 2560
شماره فاکس : 88049934
پست الکترونیک :F_shahshahani@alzahra.ac.ir
 
تحصیلات دانشگاهی
 • دکتری: فیزیک, دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1373-1381
 • کارشناسی: فیزیک، دانشگاه تهران 1352-1355
 • کارشناسی ارشد: فیزیک, دانشگاه تهران 1360-1363
زمینه های تدریس
 • اپتیک
 • لیزر
 • کوانتم اپتیک
 • اپتوالکترونیک
 • فتونیک
 • محاسبات عددی در فیزیک
فعالیت های اجرایی
 • مدیر گروه فیزیک 1385-1387
 • مدیر گروه فیزیک 1395-1393
 • معاون آموزشی گروه فیزیک 1388-1387 و 1385-1384
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/29
تعداد بازدید:
5760
معرفی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.