۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
آموزش های آزاد مجازی
آموزش های آزاد مجازی، دوره های آموزشی آزاد یا کارگاه هایی هستند که به روش الکترونیک (مجازی) ارائه می شوند. این دوره ها بر اساس مجوز دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم برگزار می شوند ولی محتوای آنها با استانداردهای شورای گسترش وزارت علوم ارزیابی می گردد.
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/17
تعداد بازدید:
1020
مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.