۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
شهریه
توجه: شهریه متغیر دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در هر سال نسبت به سال ورودشان 10 درصد افزایش می یابد.
 1 قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه
 
 دانشجویان نوبت دوم
 2 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 98
 
 3 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 97
 
 4 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 96   
 
 5 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 95
 
 6 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 94
 
 7 جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم ورودی 93-85
 
دانشجویان غیرایرانی 
 1 شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه ورودی 98
 
2 شهریه دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه ورودی 96
 
  شهریه دانشجویان غیرایرانی و دانشجویان ایرانی انتقال از خارج
 
دانشجویان مهمان 
 1 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 98
 
 2 جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 98
 
 3 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 97
 
 4 جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 97
 
 5 جدول شهریه دانشجویان مهمان کامل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96
 
 6 جدول شهریه دانشجویان مهمان تکدرس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 96
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/24
تعداد بازدید:
2334
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.