۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
7)آیا در حالیکه دانشجوی شبانه یا روزانه حضوری هستیم در صورتیکه چند درس خود را به شکل مجازی بگیریم، عنوان مجازی در کارنامه ما ثبت می‌شود؟
سئوال:
پاسخ:

خیر عنوان مجازی در کارنامه ثبت نمی‌شود در ضمن وزارت علوم اجازه گذراندن 10 درصد از دروس را به شکل مجازی مصوب نموده است.

تاریخ:
1397/12/06
تعداد بازدید:
79
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.