۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
4) دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اساتید کدامند؟
سئوال:
پاسخ:
1- ضوابط و مقررات دانشگاهی

2- روش ها و فنون تدریس

3- روش و مدیریت تحقیق

4- ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

5- مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

تاریخ:
1397/03/26
تعداد بازدید:
312
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.