۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
5- دوره های معرفت افزایی و توانمند سازی اساتید کدامند؟
سئوال:
پاسخ:

1- اندیشه سیاسی اسلامی و مبانی انقلاب اسلامی

2- اخلاق علمی و حرفه ای

3- معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم

4- اصول تعلیم و تربیت اسلامی

5- تاریخ علم متناسب با رشته تحصیلی و تاریخ تمدن اسلامی

تاریخ:
1397/03/26
تعداد بازدید:
224
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.