معاونت آموزشی 
       معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
       تاریخچه معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی پیشین 
       تماس با زیرمجموعه های معاونت آموزشی
       تابلو اعلانات
       سوال‌های متداول
       آرشیو  اطلاعیه ها
       اطلاعیه های ثبت نامی دانشجویان
       نقشه سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
       راهنمای مسیر دفتر مدیران و کارشناسان
       فرم تماس
تحصیلات تکمیلی
       درباره تحصیلات تکمیلی
          معرفی
          نمودار سازمانی 
          معرفی شورا 
          وظایف سازمانی
       مدیر و کارکنان
           مدیر تحصیلات تکمیلی
          معاون مدیر تحصیلات تکمیلی
          مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی
          اداره ثبت نام و پذیرش تحصیلات تکمیلی
          اداره آموزش
       اداره ثبت نام و پذیرش
       اداره آموزش
          قوانین و آیین نامه ها
          کاربرگ ها
             فرمهای دکتری
             فرمهای ارشد
             فرمهای واحدها
             درخواستهای اساتید
       اداره فارغ التحصیلان
          کاربرگ های فارغ التحصیلان
       تسهیلات پایگاه
       اولویت های پژوهشی 
       پیوندهای مفید
 امور آموزشی
       اهداف و شرح وظایف
       ساختار سازمانی
       معرفی مدیر خدمات آموزشی 
       سوال های متداول اداره آموزش
       سوال های متداول اداره دانش آموختگان 
       آیین نامه ها و دستورالعملها
       فرمهای آموزشی
       کارکنان 
       تقویم آموزشی 
       پيوندهاي مفيد
       سوالهای متداول
       نظرسنجی
       راهنمای مسیر مدیران و کارشناسان امور آموزشی
 استعداد درخشان
       اطلاعیه ها و فراخوان ها
       آیین نامه ها و مصوبات
       فرمها
       دانشجویان ممتاز هر نیمسال
       مدیر و کارکنان
       سوالهای متداول
       ارتباط با ما
 اداره آمار و اطلاعات آموزشی
       مدیر و  کارکنان
       اهداف و وظایف 
       شهریه 
       هزینه اموزش رایگان
       فرم های اداره آمار و اطلاعات آموزشی
 هیات ممیزه 
       بخش نامه های هیات ممیزه
 مرکزآموزش آزادومجازی 
       اطلاعیه‌ها و اخبار
          آرشیو خبرها و اطلاعیه ها
       معرفی مرکز
       شرح وظایف 
       اهداف و چشم اندازها
       اهداف آموزش مجازی
       اهداف آموزشهای آزاد
       فرمها
       آیین نامه ها
       کارکنان
       تماس با ما
       کمیته منتخب آموزشهای آزاد
       کمیته منتخب آموزشهای مجازی
       ویرایش مقالات انگلیسی
       سوالات متداول
 مدیریت برنامه ریزی  و توسعه آموزشی
       معرفی 
       واحدها
       تقویم فعالیت ها
       گزارش عملکرد 
       سوالات متداول
       نظر سنجی 
       ارتباط با ما
       معرفی مدیر برنامه ریزی
       آیین نامه ها
1397/04/02 برنامه ریزی آموزشی قدیمی » احتساب سنوات  » آیین نامه سنوات   ورود به سايت    
 فهرست
کمينه

 چاپ   
 آیین نامه احتساب سنوات خدمت
کمينه

 احتساب سابقه خدمت

     اعضاي هيأت علمي مي توانند بر اساس فصل سوم ، ماده 10 آئین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی جهت احتساب سنوات خدمت پيماني و يا قبل از تبديل وضعيت به هيأت علمي و اخذ پايه هاي مربوطه پس از تبديل وضعيت استخدامي به رسمي آزمايشي اقدام نمايند .
 
 شيوه درخواست و مدارك مورد نياز
      جهت انجام امر فوق لازم است كه فرم ترفيع را از دفتر دانشكده و يا  دفتر برنامه ريزي آموزشي   اخذ نموده  و پس از تكميل به ضميمه مدارك مورد نياز كه عبارتند از :

                 مدارك آموزشي و پژوهشي مربوط به سنوات مورد تقاضا و ثبت شده درفرم

  كليه احكام مدّت مورد نظر و اولين حكم رسمي آزمايشي

  برنامه آموزشي كامپيوتري نيمسال هاي مربوطه

 به گروه آموزشی مربوطه تحویل دهد. مدارک می‏بایستی در شوراهای مربوطه در گروه در دانشکده بررسی و همراه با صورتجلسه شوراي گروه و دانشكده مبني برموافقت و تصويب تعداد پايه‏هاي پيشنهادي به دفتر برنامه ريزي آموزشي،نظارت و سنجش ارسال گردد تا پس از بررسي و طرح در كميته منتخب دانشگاه ، درصورت تأييد جهت تصويب نهايي به هيأت مميزه مركزي يا دانشگاه ارسال گردد.

تبصره : كليه مدارك بايستي مربوط به سنوات مورد درخواست باشد وبه مدارك مربوط به سنوات قبل يا بعد از آن امتيازي تعلق نمي گيرد.

ایران، تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س) کد پستی: 1993893973 صفحه اصلی | تماس با ما
تلفن: 88044040 (2198+) فاکس: 88035187