معاونت آموزشی 
       معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
       تاریخچه معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی پیشین 
       تماس با زیرمجموعه های معاونت آموزشی
       تابلو اعلانات
       سوال‌های متداول
       آرشیو  اطلاعیه ها
       اطلاعیه های ثبت نامی دانشجویان
       نقشه سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
       راهنمای مسیر دفتر مدیران و کارشناسان
       فرم تماس
تحصیلات تکمیلی
       درباره تحصیلات تکمیلی
          معرفی
          نمودار سازمانی 
          معرفی شورا 
          وظایف سازمانی
       مدیر و کارکنان
           مدیر تحصیلات تکمیلی
          معاون مدیر تحصیلات تکمیلی
          مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی
          اداره ثبت نام و پذیرش تحصیلات تکمیلی
          اداره آموزش
       اداره ثبت نام و پذیرش
       اداره آموزش
          قوانین و آیین نامه ها
          کاربرگ ها
             فرمهای دکتری
             فرمهای ارشد
             فرمهای واحدها
             درخواستهای اساتید
       اداره فارغ التحصیلان
          کاربرگ های فارغ التحصیلان
       تسهیلات پایگاه
       اولویت های پژوهشی 
       پیوندهای مفید
 امور آموزشی
       اهداف و شرح وظایف
       ساختار سازمانی
       معرفی مدیر خدمات آموزشی 
       سوال های متداول اداره آموزش
       سوال های متداول اداره دانش آموختگان 
       آیین نامه ها و دستورالعملها
       فرمهای آموزشی
       کارکنان 
       تقویم آموزشی 
       پيوندهاي مفيد
       سوالهای متداول
       نظرسنجی
       راهنمای مسیر مدیران و کارشناسان امور آموزشی
 استعداد درخشان
       اطلاعیه ها و فراخوان ها
       آیین نامه ها و مصوبات
       فرمها
       دانشجویان ممتاز هر نیمسال
       مدیر و کارکنان
       سوالهای متداول
       ارتباط با ما
 اداره آمار و اطلاعات آموزشی
       مدیر و  کارکنان
       اهداف و وظایف 
       شهریه 
       هزینه اموزش رایگان
       فرم های اداره آمار و اطلاعات آموزشی
 هیات ممیزه 
       بخش نامه های هیات ممیزه
 مرکزآموزش آزادومجازی 
       اطلاعیه‌ها و اخبار
          آرشیو خبرها و اطلاعیه ها
       معرفی مرکز
       شرح وظایف 
       اهداف و چشم اندازها
       اهداف آموزش مجازی
       اهداف آموزشهای آزاد
       فرمها
       آیین نامه ها
       کارکنان
       تماس با ما
       کمیته منتخب آموزشهای آزاد
       کمیته منتخب آموزشهای مجازی
       ویرایش مقالات انگلیسی
       سوالات متداول
 مدیریت برنامه ریزی  و توسعه آموزشی
       معرفی 
       واحدها
       تقویم فعالیت ها
       گزارش عملکرد 
       سوالات متداول
       نظر سنجی 
       ارتباط با ما
       معرفی مدیر برنامه ریزی
       آیین نامه ها
1397/05/25 معاونت آموزشی  » نقشه سایت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی   ورود به سايت    
 چاپ   
 چاپ   

            تماس با ما

 چاپ   

 چاپ   
 نقشه سایت کمينه

 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

               تابلو اعلانات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

              اطلاعیه های ثبت نامی دانشجویان

               ارتباط با معاونت ها

               سیستم جامع گلستان

               راهنمای استفاده از سامانه گلستان 

               سوالات متداول معاونت آموزشی

 

تحصیلات تکمیلی

               آیین نامه ها

               صورتجلسات شورای تحصیلات تکمیلی

               کاربرگ ها و فرم های درخواست های دانشجویان

               راهنمای پایان نامه ارشد

               راهنمای جستجوی مقالات علمی-پژوهشی

               دریافت کد رهگیری و فرم پژوهشگاه

               فرصت مطالعاتی، ماموریت و مرخصی اساتید

               امور فارغ التحصیلان

               پیوندهای مفید

 

امور آموزشی

               سوال های متداول اداره آموزش

               سوال های متداول اداره دانش آموختگان

               صورتجلسات شورای آموزشی دانشگاه

               آیین نامه ها و دستورالعمل ها

               فرم های آموزشی

               تقویم آموزشی

               پیوندهای مفید

 

 برنامه ریزی و توسعه آموزشی

              سوالهای متداول

              آیین نامه ها و فرم ها

              جدول سرفصل دروس

             اطلاعیه و اخبار

             مدارک مورد نیاز جهت احتساب سابقه

             پیوندهای مفید

              

 چاپ   
ایران، تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س) کد پستی: 1993893973 صفحه اصلی | تماس با ما
تلفن: 88044040 (2198+) فاکس: 88035187