۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
هم اندیشی ارزیابی هدفمند داوطلب مصاحبه دکتری

در راستای برگزاری سلسله نشست‌های آنلاین با عنوان "یکشنبه‌های معاونت آموزشی" ، و به مناسبت دهه آموزش ، این معاونت در نظر دارد هم اندیشی را با موضوع " ارزیابی هدفمند داوطلب مصاحبه دکتری" برگزار نماید.

1400/03/19
گستره ارزشیابی اساتید

18 لغایت 31 خرداد

1400/03/12
برگزاری مصاحبه دکتری استعداد درخشان سال تحصیلی 1401- 1400

ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار Adobe connect و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ اﻋﻼم ﺷﺪه در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

1400/03/09
آشنایی با قوانین و روند ایجاد رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ

1400/03/09
‌برگزاری چهارمین آزمون بسندگی زبان روسی پوشکین در دانشگاه الزهرا (س)

چهارمین آزمون بسندگی زبان روسی امروز (چهارشنبه 5 خردادماه) در سالن آزمون‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا با حضور 8 نفر شرکت‌کننده و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی بصورت برخط برگزار شد.

1400/03/05
معماری فضاهای آموزشی - قسمت دوم

در راستای برگزاری سلسله نشست‌های آنلاین با عنوان "یکشنبه‌های معاونت آموزشی" ، و به مناسبت دهه آموزش ، این معاونت در نظر دارد هم اندیشی را با موضوع " معماری فضاهای آموزشی_ قسمت دوم " برگزار نماید.

1400/03/05
اطلاعیه ها
1400/01/21
1399/12/20
1399/11/11
1399/10/07
1399/10/06
خبر فوری /
تقویم آموزشی
آغاز نیمسال تحصیلی (نیمسال دوم) : 2 اسفند 99
آخرین مهلت ارائه درخواست مرخصی تحصیلی : 29 شهریور 99
زمان ترمیم (حذف و اضافه)
              ورودی 96 و ماقبل : 9 اسفند 99
              ورودی 97 : 10 اسفند 99
              ورودی 98 : 11 اسفند 99
                 ورودی 98 : 12 اسفند 99 
              میهمان و انتقالی :13 اسفند 99
آخرین مهلت حذف اضطراری : 13 خرداد 1400
گستره ارزشیابی : از18 لغایت 31 خرداد 1400
مجموعه تصاویر
گروه یا آیتم برای نمایش وجود ندارد
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.