۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
راهنمای استفاده از سامانه گلستان ویژه دانشجویان
راهنمای ویژه دانشجویان
 1 راهنمای درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان
 
 2 دستورالعمل دریافت فیزیکی دانشنامه و ریز نمرات ویژه دانشجویان
 
 3 راهنمای استرداد شهریه دانش آموختگان
 
 4 راهنمای استفاده از گزارش های سیستم گلستان
 
 5 راهنمای اطلاع جامع دانشجو
 
 6 راهنمای پرداخت الکترونیکی دانشجو
 
 7 راهنمای تسویه حساب دانشجو - ویژه دانشجو
 
 8 راهنمای ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی سال 95
 
 9 راهنمای ثبت نام مقدماتی
 
 10 راهنمای ثبت نام و ترمیم
 
 11 راهنمای درخواست ترم مهمان در سامانه گلستان
 
 12 راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو
 
 13 راهنمای درخواست مجوزهای ثبت نام در سامانه گلستان
 
 14 دستورالعمل ثبت نام در جشن دانش آموختگی پیشخوان خدمات سامانه گلستان
 
 15 راهنمای استفاده از سامانه گلستان
 
 16 راهنمای درخواست تصویب برنامه آموزشی - پژوهشی دکتری
 
 17 راهنمای درخواست ارزیابی کتبی جامع دکتری
 
 18 راهنمای درخواست دفاع از پیشنهاده دکتری
 
 19 راهنمای درخواست دفاع از رساله دکتری
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/09/02
تعداد بازدید:
2156
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.