۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
راهنمای استفاده از سامانه گلستان ویژه دانشجویان
راهنمای ویژه دانشجویان
 راهنمای درخواست انجام فعالیت پژوهشی علمی به صورت حضوری (مرحله 1)
 دستورالعمل درخواست درس معرفی به استاد از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان - ویژه مقطع کارشناسی
  فلوچارت درخواست صدور و ارسال پستی مدارک دانشنامه و ریز نمره دانش آموختگان از طریق پیشخوان خدمت 
  فیلم درخواست صدور و ارسال پستی دانشنامه و ریزنمره از طریق پیشخوان خدمت گلستان(ویژه اداره دانش آموختگان)
  فیلم آموزشی درخواست صدور و ارسال پستی دانشنامه از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان مرحله1(ویژه دانش آموختگان )
   فیلم آموزشی درخواست صدور دانشنامه از طریق پیشخوان خدمت مرحله3 (ویژه دانش آموختگان)
   دستورالعمل درخواست کارنامه انگلیسی غیررسمی از طریق پیشخوان خدمت سامانه
  راهنمای تصویری درخواست انجام فعالیت پژوهشی حضوری از طریق سامانه گلستان-مرحله1
   راهنمای تصویری درخواست انجام فعالیت پژوهشی دانشجویان به صورت حضوری از طریق سامانه گلستان-مرحله5
  فلوچارت درخواست انجام فعالیت پژوهشی حضوری دانشجویان از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان
  آموزش نحوه ثبت درخواست‌های آموزشی از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان
 1  راهنمای درخواست پایان‌نامه / رساله از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
 1  فرآیند درخواست پایان‌نامه / رساله از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
 2  راهنمای درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان
 3  دستورالعمل دریافت فیزیکی دانشنامه و ریز نمرات ویژه دانشجویان
 4  راهنمای استرداد شهریه دانش آموختگان
 5  راهنمای استفاده از گزارش های سیستم گلستان
 6  راهنمای اطلاع جامع دانشجو
 7  راهنمای پرداخت الکترونیکی دانشجو
 8  راهنمای تسویه حساب دانشجو - ویژه دانشجو
 9  راهنمای ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی سال 95
 10  راهنمای ثبت نام مقدماتی
 11  راهنمای ثبت نام و ترمیم
 12  راهنمای درخواست ترم مهمان در سامانه گلستان
 13  راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو
 14  راهنمای درخواست مجوزهای ثبت نام در سامانه گلستان
 15  دستورالعمل ثبت نام در جشن دانش آموختگی پیشخوان خدمات سامانه گلستان
 16  راهنمای استفاده از سامانه گلستان
 17  راهنمای درخواست تصویب برنامه آموزشی - پژوهشی دکتری
 18  راهنمای درخواست ارزیابی کتبی جامع دکتری
 19  راهنمای درخواست دفاع از پیشنهاده دکتری
 20  راهنمای درخواست دفاع از رساله دکتری
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/20
تعداد بازدید:
7405
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.