۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
سمت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس مستقیم
کارشناس امور اعضای هیات علمی و
بررسی فعالیت های آموزشی
آمنه بیگم بلادی
85692974
کارشناس بررسی فعالیت های آموزشی
منیژه حسین پور
85692973
کارشناس بررسی فعالیت های آموزشی
و کارگاه های معرفت افزایی
زلیخا سید حسینی
85692973
کارشناس
شکوفه امینی
85692961
کارشناس ترفیعات
سیده صفورا شکرگزار
85692961
کارشناس
صفیه مرادی
85692961
کارشناس برنامه نویس
سید جمال الدین حسینی
85692964
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی
سمت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس مستقیم
مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دکتر امیرعلی مسعودی
85692486
مسئول دفتر مدیریت برنامه ریزی
معصومه باقری
85692486
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/30
تعداد بازدید:
819
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.