۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
سمت
نام و نام خانوادگی
شماره تماس مستقیم
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
دکتر مهدی سیف برقی
85692193
فاکس: 88067895
کارشناس مسئول ارتباطات، هماهنگی و پیگیری
فاطمه نیک رفتار
85692193
فاکس: 88067895
کارشناس معاونت آموزشی
حلمی سرشت
85692741
فاکس: 88067895
عامل مالی معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی
طاهره ونکی
85692041
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/29
تعداد بازدید:
2488
تحصیلات تکمیلی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.