۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Expand استعداد درخشاناستعداد درخشان
Expand امار و اطلاعات آموزشیامار و اطلاعات آموزشی
Expand برنامه ریزی و توسعه آموزشیبرنامه ریزی و توسعه آموزشی
Expand تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
Expand آموزش آزاد و مجازیآموزش آزاد و مجازی
Expand هیات ممیزههیات ممیزه
Expand امور آموزشیامور آموزشی
Expand معرفیمعرفی
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تاریخچه معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی پیشین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت‌ها</span>مدیریت‌ها
امور آموزشی
تحصیلات تکمیلی
برنامه ریزی و توسعه آموزشی
آموزش آزاد و مجازی
هیات ممیزه
پذیرش و ثبت‌نام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویان درحال تحصیل</span>دانشجویان درحال تحصیل
مقطع کارشناسی ارشد
مقطع دکتری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانش‌آموختگان</span>دانش‌آموختگان
مقطع کارشناسی
تحصیلات تکمیلی
استعداد درخشان
تقویم آموزشی
آزمون زبان
Collapse تحصیلات تکمیلی- استعدادهای درخشانتحصیلات تکمیلی- استعدادهای درخشان
شرح وظایف
کاربرگ ها
آیین نامه ها
سوالات متداول
پیوندهای مفید
معرفی کارشناسان
Collapse تحصیلات تکمیلی- آموزشیتحصیلات تکمیلی- آموزشی
تقویم دانشجویی
انتخاب واحد و حذف و اضافه
پیشخوان خدمت گلستان
شهریه
هزینه آموزش رایگان
سوالات متداول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی کارشناسان</span>معرفی کارشناسان
آموزش مقطع کارشناسی ارشد
آموزش مقطع دکتری
Collapse تحصیلات تکمیلی- دانش آموختگانتحصیلات تکمیلی- دانش آموختگان
آئین نامه ها
اطلاعیه ها
پیوندهای مفید
معرفی کارشناسان
Collapse امور آموزشی-آموزشامور آموزشی-آموزش
آموزش دانشکده ها
تقویم دانشجویی
انتخاب واحد و حذف و اضافه
پیشخوان خدمت گلستان
ترم بندی
شهریه
هزینه آموزش رایگان
آیین نامه ها
سوالات متداول
تماس
Collapse امور آموزشی- دانش آموختگانامور آموزشی- دانش آموختگان
آموزش دانشکده‌ها
پیشخوان خدمت گلستان
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
پیوندهای مفید
سوالات متداول
تماس
Collapse پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت نام
دانشجویان نوورود
مهمان به دانشگاه الزهرا
مهمان تکدرس
مهمان از دانشگاه الزهرا به سایر
شهریه
کاربرگ‌های دانشجویان مهمان و انتقال- تحصیلات تکمیلی
سوالات متداول
تماس
Collapse تحصیلات تکمیلی-پذیرش و ثبت نامتحصیلات تکمیلی-پذیرش و ثبت نام
معرفیدانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.