۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
تماس
نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
خانم معصومه جعفریکارشناس اداره دانش آموختگان85692260
خانم فهیمه حلمی سرشتکارشناس اداره دانش آموختگان
85692809
خانم سمیرا خاکساریکارشناس اداره دانش آموختگان
85692930
خانم اکرم درگاهیانکارشناس اداره دانش آموختگان
85692931
خانم سمیه مهنی زادهکارشناس اداره دانش‌آموختگان85692563
 
 اهم وظایف کارشناسان اداره دانش‌آموختگان
 
خانم جعفری
• صدور گواهی موقت دوره کارشناسی
• صدور دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگان دوره کارشناسی
• صدور گواهی معدل
• صدور گواهی رتبه ده درصد برتر
• ارسال تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر (ارشد و دکتری)
• تایید ریز نمرات در سامانه سازمان امور دانشجویان
• صدور ریز نمره انگلیسی دانشجویان فارغ التحصیل

خانم خاکساری
• صدور گواهی موقت دوره کارشناسی
• صدور دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگان دوره کارشناسی
• صدور گواهی معدل
• صدور گواهی رتبه ده درصد برتر
• ارسال تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر (ارشد و دکتری)
 خانم حلمی سرشت
• صدور گواهی موقت دوره کارشناسی
• صدور دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگان دوره کارشناسی
• صدور گواهی معدل
• صدور گواهی رتبه ده درصد برتر
• ارسال تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر (ارشد و دکتری)
 
 
 
خانم درگاهیان
• صدور گواهی موقت دوره کارشناسی
• صدور دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگان دوره کارشناسی
• صدور گواهی معدل
• صدور گواهی رتبه ده درصد برتر
• ارسال تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر (ارشد و دکتری) 
 
خانم مهنی زاده 
• صدور ریزنمرات انگلیسی
• صدور ریزنمرات غیررسمی
• صدور گواهی جایزه دانش آموختگان
• صدور فرم ابتدا و انتهای تحصیل
• صدور ریزنمرات المثنی
• صدور گواهی موقت المثنی
• تحویل مدارک به دانش آموختگان
• مکاتبات دانشجویان اتباع ( بخش آموزش)
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/01
تعداد بازدید:
987
امور آموزشی اداره دانش آموختگان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.