۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
کاربرگ ها
 دانشجویان عزیز لطفا ابتدا فرآیندها را به دقت مطالعه بفرمایید
 
کاربرگ ها  برای دریافت دانشنامه 
   کاربرگ تقاضانامه دریافت دانشنامه و مدارک تحصیلی
 


کاربرگ ها برای دریافت گواهی موقت 
 1 کاربرگ تعهد محضری
 
  2  کاربرگ استشهاد محلی
 


سایر موارد 
 1 هزینه خدمات آموزشی دانش آموختگان
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/21
تعداد بازدید:
2768
امور آموزشی اداره دانش آموختگان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.