۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۰ آذر
ارسال صفحه به دیگران
عنوان
برگزار شدن آزمون الکترونیکی زبان عمومی و دانش خانواده و جمعیت
آدرس پست الکترونیکی شما
آدرس پست الکترونیکی گیرنده
توضیحات
 
مرکز آموزش آزاد و مجازی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.