۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
1397/06/24 8.محاسبه پایان نامه ارشد به چه صورت میباشد؟

حتماً باید در ترمی که که دانشجو دفاع انجام داده تاریخ دفاع و نمره دانشجو ثبت شود و زمان پرداخت پایان نامه ارشد به استاد
در ترم دفاع و یا ترم های قبل از دفاع(از زمان اخذ پایان نامه تا دفاع) در صورت عدم ارسال گزارش حق التدریس ترم گذشته استاد

امکانپذیر است 
اداره آمار و اطلاعات آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.