۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
زمان و مکان برگزاری امتحان های ترم تابستان مجازی
 
 درس استاد محل امتحان شروع و پایان تاریخ امتحان
 حسابداری صنعتی فاطمه صابریان دانشکده علوم اجتماعی 10-12 شنبه 98/06/09 
سیر اندیشه های اقتصادی: متفکرین اسلامی و غربی مسعود صوفی مجیدپور  دانشکده علوم اجتماعی  10-12   شنبه 98/06/09  
زبان عمومی وحیدرضا میرزائیانسایت افق 13-15 شنبه 98/06/09  
مبانی کارآفرینیمعصومه جمالیسایت افق  13-15 شنبه 98/06/09  
دانش خانواده و جمعیت سیده فاطمه زهرا حسینی سایت افق   15-17  شنبه 98/06/09  
اصول حسابداری 1فاطمه صابریان  دانشکده علوم اجتماعی   10-12   یکشنبه 98/06/10   
تاریخ:
1398/06/03
تعداد بازدید:
494
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.