۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
اطلاعیه کلاس های مجازی (الکترونیکی) نیمسال 981
تاریخ:
1398/06/13
تعداد بازدید:
345
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.