۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر

آیین نامه ارتقای مرتبه در دست اجرا

 کاربرگ های هیات ممیزه دانشگاه  
 -  آئین نامه ارتقا مرتبه
   
 -  شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا مرتبه
   
 -   دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن
   
  -   دستورالعمل جدید   
-  دستورالعمل طرز تشکیل، ترکیب و وظایف و امتیازات هیات نظارت بر عملکرد هیات ممیزه موسسات
   
 -   راهنمای آئین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی
   
 -   گزارشنامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه
 
 -   گزارشنامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی پژوهشی متقاضی ارتقا مرتبه
 
 -   فرم بررسی و کنترل پرونده های ارتقا مرتبه در دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه (چک لیست)
 
 -   فرم بررسی و کنترل پرونده های ارتقا مرتبه در دانشکده ها و پژوهشکده (چک لیست)
 
 -  ضوابط و مقررات خاص ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا (ماده 5 آیین نامه ارتقا)    
  -   لغو ضوابط دانشگاه   
  چک لیست موارد وتویی ارتقا به دانشیاری   
  چک لیست موارد وتویی ارتقا به استادی   
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/11
تعداد بازدید:
36474
هیات ممیزه
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.