۱۴۰۳ جمعه ۲۹ تير

معرفی

هیأت ممیزه به عنوان عالی ترین نهاد علمی دانشگاه فعالیت خود را از تاریخ 1380/8/9 بر اساس موافقت شماره 4116/2615/15 مورخ 1380/4/1 مقام محترم وزارت آغاز کرده است.

هیأت ممیزه دانشگاه در حال حاضر دارای هشت کمیسیون تخصصی به شرح زیر می‏باشد:
 کمیسیون تخصصی گروه علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی
کمیسیون تخصصی ادبیات 
 کمیسیون تخصصی الهیات
کمیسیون تخصصی شیمی و زیست شناسی 
کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی
کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی
کمیسیون تخصصی گروه ریاضی و فیزیک
 کمیسیون تخصصی هنر
 
 وظایف و اختیارات هیات ممیزه:  
 رسیدگی و اظهار نظر در مورد درخواست متقاضی ارتقای مرتبه علمی ( از طریق ارزیابی کیفیت فعالیت های وی و احراز شایستگی برای ارتقای مرتبه علمی از جمیع جهات)

تاریخ به روز رسانی:
1402/09/14
تعداد بازدید:
44550
هیات ممیزه
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.